• Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում
 • Ներքին հարդարում

Սալիկապատումը բարդ գործնթաց է և ավելի լավ կլինի վստահել այն Մասնագետներին: Եթե, օրինակ, ներկումը և պաստառապատումը կարելի է կատարել սեփական ուժերով, սալիկապատումը պահանջում է հատուկ գիտելիքների և փորձի կիրառում: Մենք կատարում ենք բնակելի տարածքների պրոֆեսսիոնալ սալիկապատման հետ կապված ցանկացած աշխատանք, ներառյալ՝ բնական քարով և մոզաիկաով սալիկապատման բարդ աշխատանքները: Սալիկապատման արժեքը կախված է տարբեր գործոններից: Նշանակություն ունի՝ տարածքի մակերեսը, մակերեսի պատրաստ լինելու աստիճանը, ծախսվող նյութերի քանակը, սալիկի չափը և արժեքը: Սալիկապատման աշխատանքների ճիշտ արժեքը կորոշի վարպետը տեղում: