• Կառուցում
  • Կառուցում
  • Կառուցում
  • Կառուցում
  • Կառուցում

Անշարժ գույքի գնահատման, չափագրման (հաշվառման) և գեոդեզիական աշխատանքներ: Ընկերության համապատասխան որակավորում ստացած մասնագետները հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում և անհամեմատ մատչելի գներով կկատարեն ձեզ անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները: